1. Implant międzytrzonowy do operacji dyskopatii szyjnych, jednorazowe jałowe instrumentarium do aplikacji implantów kręgosłupowych 2. Osprzęt do aspiratora ultradźwiękowego CUSA Excel firmy Integra 3. Zestaw drenujący do drenażu krwiaków mózgowych 4. Implant międzywyrostkowy “klamrowy” 5. Neurochirurgiczny zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego i lędźwiowego z akcesoriami 6. Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 691 759 , fax. 618 691 847
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Przybyszewskiego 49
  60-355 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 691 759, fax. 618 691 847
  REGON: 28883400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Implant międzytrzonowy do operacji dyskopatii szyjnych, jednorazowe jałowe instrumentarium do aplikacji implantów kręgosłupowych 2. Osprzęt do aspiratora ultradźwiękowego CUSA Excel firmy Integra 3. Zestaw drenujący do drenażu krwiaków mózgowych 4. Implant międzywyrostkowy “klamrowy” 5. Neurochirurgiczny zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego i lędźwiowego z akcesoriami 6. Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Implant międzytrzonowy do operacji dyskopatii szyjnych, jednorazowe jałowe instrumentarium do aplikacji implantów kręgosłupowych - 4 pozycje asortymentowe 2. Osprzęt do aspiratora ultradźwiękowego CUSA Excel firmy Integra - 7 pozycji asortymentowych 3. Zestaw drenujący do drenażu krwiaków mózgowych - - 5 pozycji asortymentowych 4. Implant międzywyrostkowy “klamrowy” - 2 pozycje asortymentowe 5. Neurochirurgiczny zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego i lędźwiowego z akcesoriami - 3 pozycje asortymentowe 6. Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz - 6 pozycji asortymentowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną