„Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 70 w Poznaniu”

Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-591 Poznań, ul. Piękna
 • Telefon/fax: tel. 618 411 914 , fax. 618 411 914
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Piękna 37
  60-591 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 411 914, fax. 618 411 914
  REGON: 24383700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp70-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 70 w Poznaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 70 w Poznaniu, tj. rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, pokrycie dachów budynków dydaktycznego i łącznika papą termozgrzewalną – ok. 1100 m2, wymianie przewodów instalacji odgromowej naprężanej. Miejsce realizacji: ul. Piękna 37, 60-591 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót i STWiORB – załączniki nr 7 i nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną