„Remont strzelnicy tunelowej w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu, w systemie zaprojektuj i wykonaj”.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont strzelnicy tunelowej w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu, w systemie zaprojektuj i wykonaj”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i elektrycznych związanych z realizacją zadania pt: „Remont strzelnicy tunelowej w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu, w formie zaprojektuj i wykonaj”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnej z aktualnymi przepisami dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla każdego zakresu branży osobno oraz wykonanie na jej podstawie robót szczegółowo opisanych w Programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy- załącznik nr 7 do SIWZ, polegających m.in. na wymianie i dobudowie niezbędnych instalacji elektrycznych w zakresie instalacji zasilających, wyrównawczych, oświetlenia, instalacji zasilających urządzenia technologiczne, sterownicze, teletechniczne, informatyczne, sygnalizacyjne i inne konieczne do wykonania, np.: − wymiana - przebudowa rozdzielnic, tarczociągów, aparatury łączeniowej, automatyki i zabezpieczeń, opraw oświetleniowych z uwzględnieniem wszelkich wymogów dla oświetlenia celów i stanowisk strzeleckich w strzelnicy, − dobudowanie oświetlenia rubieży 15 m, − naprawa ścian i dachu kulochwytu, − naprawa podłóg na stanowiskach strzeleckich, − naprawa rubieży 25, 50, 75 i 100 m i stworzenie nowej 15 m, − naprawa otworów przejść, − naprawa oraz mycie tynków, − przesianie piasku w boksach kulochwytu wraz z uzupełnieniem, − malowanie całości tuneli, kulochwytu, ścian zewnętrznych i wszystkich elementów, − montaż nowej siatki zabezpieczającej świetliki, − naprawa elewacji i tynków wewnętrznych wraz z malowaniem budynku sterowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną