,,Serwisowanie urządzeń instalacji ppoż. w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu”.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Serwisowanie urządzeń instalacji ppoż. w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie i konserwacja urządzeń instalacji ppoż. w obiektach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji ppoż. zawarty został w: - opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach Zamawiającego, załącznik nr 6 do SIWZ, - harmonogramie - wykazie urządzeń instalacji ppoż., załącznik nr 9a, 9b, 9c do SIWZ, - wykazie zasadniczych czynności konserwacyjno- serwisowych wykonywanych w systemach przeciwpożarowych, załącznik nr 10 do SIWZ, - projekt umowy, załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50413200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną