BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KWIATKOWSKIEGO W POZNANIU

Stowarzyszenie pn. "WOD-KAN KWIATKOWSKIEGO" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie pn. "WOD-KAN KWIATKOWSKIEGO"
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-454 Poznań, Jaworowa
 • Telefon/fax: tel. 725294504, 725294504
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie pn. "WOD-KAN KWIATKOWSKIEGO"
  Jaworowa 80/7
  61-454 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 725294504, 725294504
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KWIATKOWSKIEGO W POZNANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 40 mb z rur PEHD o średnicy 63 mm i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 35 mb z rur PCV o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną