Budowa oświetlenia i odwodnienia wraz z remontem ulicy Przepiórczej w Poznaniu

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Przepiórczej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Przepiórczej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-274 Poznań, Macieja Palacza
 • Telefon/fax: tel. 601831616
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Przepiórczej w Poznaniu
  Macieja Palacza 104
  60-274 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 601831616
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia i odwodnienia wraz z remontem ulicy Przepiórczej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia i odwodnienia wraz z remontem ulicy Przepiórczej w Poznaniu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w opisie technicznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną