Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Eurypidesa i Hezjoda w Poznaniu

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Hezjoda ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Hezjoda
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-2014 Poznań, Dmowskiego
 • Telefon/fax: tel. 725294504
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ul. Hezjoda
  Dmowskiego 62/44
  60-2014 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 725294504
  REGON: ---00000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Eurypidesa i Hezjoda w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o średnicy 180 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami w ulicach Eurypidesa i Hezjoda w Poznaniu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w opisie technicznym .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną