Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dwukrotnym oczyszczeniu wpustów ulicznych i przykanalików, krawężnikowego kanału monolitycznego usytuowanych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. Zadanie dotyczy 3394 studzienek wpustowych, 119 m.b. krawężnikowego kanału monolitycznego. 2. Zamówienie podzielone jest na 5 części: 1) Zadanie I. Teren gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki Stęszew; 2) Zadanie II. Teren gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las; 3) Zadanie III. Teren gmin: Murowana Goślina, Czerwonak; 4) Zadanie IV. Teren gmin: Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo; 5) Zadanie V. Teren gmin: Kórnik, Mosina. 3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić usługi w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 4. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy robót, zgodnie z ustawą o Odpadach (t. j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 797). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o Odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90640000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną