Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury na ternie miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-194 Poznań, ul. Strzegomska
 • Telefon/fax: tel. 61 860 85 00 , fax. 61 860 85 12
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Strzegomska 3
  60-194 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 860 85 00, fax. 61 860 85 12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzmpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury na ternie miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury na terenie miasta Poznania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części: 1. PLAC NOWAKOWSKIEGO - część nr 1: zakup i montaż do fundamentów ławek z oparciem 2. PARK GÓRCZYŃSKI - część nr 2: zakup i montaż do fundamentów ławek z oparciem wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (2,2m*0,7m*9) 3. GLINIANKI (SZACHTY) - część nr 3: zakup i montaż 5-cio stanowiskowego stojaka na rowery zakup i montaż ławek z oparciem typu Bulwar, zakup i ustawienie koszy bet. 80litrowych do śmieci 4. PLAC ZABAW PRZY UL. DMOWSKIEGO- część nr 4: wymiana istniejących bramek na bramki samozamykające 5. PARK IM. KS. JASIŃSKIEGO- część nr 5: zakup i montaż urządzeń edukacyjnych na plac zabaw: turbo racer- tablica wraz ze słupkami (2790+502+680), kółko i krzyżyk - tablica wraz ze słupkami 6. PLAC ZABAW PRZY UL. IŁŁAKOWICZÓWNY - część nr 6: zakup i montaż zestawu zabawowego firmy Buglo lub równoważne Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni został określony w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych dostaw będących przedmiotem zamówienia składają się: a) Przedmiary prac, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną