Dostarczenie pakietu serwisowego (maitenance producenta ) dla eksploatowanego systemu IBM Qradar SIEM

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 618 506 020 , fax. 618 506 131
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 158
  60-309 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 506 020, fax. 618 506 131
  REGON: 15447382000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie pakietu serwisowego (maitenance producenta ) dla eksploatowanego systemu IBM Qradar SIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie pakietu serwisowego (maitenance producenta) dla eksploatowanego systemu IBM Qradar SIEM w ramach którego Wykonawca dostarczy pakiet serwisowy (maintenance producenta) oprogramowania IBM Security QRadar według wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48730000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną