Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu

Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. 618 568 250 , fax. 618 568 252
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Poznaniu
  ul. Młyńska 1
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 568 250, fax. 618 568 252
  REGON: 59041500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną