Dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-705 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 85 44 890 , fax. 61 85 44 834
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
  ul. Zygmunta Noskowskiego 23
  61-705 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 85 44 890, fax. 61 85 44 834
  REGON: 29406500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsse-poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora rtęci z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania rtęci w wodzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do SIWZ nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433210-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną