dostawa art. spożywczych

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-884 Poznań, Rybaki
 • Telefon/fax: tel. 061 878 1955, 061 878 1955 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
  Rybaki 18A
  61-884 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 878 1955, 061 878 1955, fax. -
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa art. spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 3 żłobków w Poznaniu. Wykaz żłobków wraz z adresami dostaw stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ zwanym dalej Formularzem cenowym odpowiednim dla danej części zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części. Część 1 Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ. Część 2 Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z załącznikiem 2B do SIWZ. Część 3 Dostawa ryb zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną