„Dostawa budek wartowniczych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek w rejonie działania 14 WOG”

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa budek wartowniczych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek w rejonie działania 14 WOG”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 31 szt. budek wartowniczych o wymiarach 120x120x220 cm wraz z rozładunkiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ . Zamawiający dzieli zamówienie na części oraz dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań 2. Zadanie nr 1 - Dostawa 22 szt. budek wartowniczych (Poznań, Biedrusko). Dostawa 22 szt. budek wartowniczych o wymiarach 120x120x220 cm wraz rozładunkiem w następujących lokalizacjach:Poznań - 11 szt. (4 jednostki wojskowe, 11 różnych miejsc rozładunku) Biedrusko - 11 szt. (5 jednostek wojskowych, 11 różnych miejsc rozładunku) Zadanie nr 2 - Dostawa 9 szt. budek wartowniczych (Dolaszewo, Porażyn). Dostawa 9 szt. budek wartowniczych o wymiarach 120x120x220 cm wraz rozładunkiem w następujących lokalizacjach: Dolaszewo - 4 szt. (1 jednostka wojskowa, 4 różne miejsca rozładunku) Porażyn - 5 szt. (1 jednostka wojskowa, 5 różnych miejsc rozładunku)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44112100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną