Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: kasetki histopatologiczne, szczotki laboratoryjne oraz pojemniki do moczu.

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60355 Poznań, ul. Przybyszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 691 759 , fax. 618 691 847
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Przybyszewskiego 49
  60355 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 691 759, fax. 618 691 847
  REGON: 28883400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.p[l

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: kasetki histopatologiczne, szczotki laboratoryjne oraz pojemniki do moczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: kasetki histopatologiczne, szczotki laboratoryjne oraz pojemniki do moczu. Pakiet 1 - 12 pozycji asortymentowych pakiet 2 - 1 pozycja asortymentowa pakiet 3 - 4 pozycje asortymentowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną