DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska
 • Telefon/fax: tel. 61 22 20 200 , fax. 61 22 20 500
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 20 200, fax. 61 22 20 500
  REGON: 68449300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://psp.wlkp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) fabrycznie nowego lekkiego samochodu osobowego typu „BUS”, wyposażonego w silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 o mocy min. 160 KM. Ponadto samochód wyposażony w przesuwne drzwi po obu stronach pojazdy z układem siedzeń 2 + 3 + 3 (ośmioosobowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną