Dostawa jednorazowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów, odczynników do analizatora ABL80 (będącego własnością Szpitala) oraz odczynników do diagnostyki cukrzycy i tarczycy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 5/20

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48618491375, , fax. +48618491562
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618491375, , fax. +48618491562
  REGON: 00028886300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skp.ump.edu.pl/pl/og%C5%82oszenia/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów, odczynników do analizatora ABL80 (będącego własnością Szpitala) oraz odczynników do diagnostyki cukrzycy i tarczycy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 5/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednorazowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów, odczynników do analizatora ABL80 (będącego własnością Szpitala) oraz odczynników do diagnostyki cukrzycy i tarczycy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiących jej integralną część). Pakiety przedstawiają szacunkowe zapotrzebowanie na dany asortyment (w zależności od pakietu, a mianowicie na okres 12 miesięcy – pakiet nr 1-7, 14-15 oraz na okres 24 miesięcy – pakiet 8 -13).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną