Dostawa kompletów pościeli, kołder, poduszek oraz koców do kwater internatowych w Poznaniu, Lesznie oraz Śremie.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.eb2b.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompletów pościeli, kołder, poduszek oraz koców do kwater internatowych w Poznaniu, Lesznie oraz Śremie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 103 kompletów pościeli (poszwa, poszewka, prześcieradło) oraz 21 kołder, poduszek i koców do kwater internatowych usytuowanych w Poznaniu, Lesznie oraz Śremie położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis i zakres dostawy znajduje się Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną