Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego
 • Telefon/fax: tel. 616 654 310, , fax. 616 631 088
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
  ul. Szamarzewskiego 62
  60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 654 310, , fax. 616 631 088
  REGON: 63125036900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcpit.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety a jego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42962000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną