Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów biurowych realizowana sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W żadnym przypadku Zamawiający nie dopuszcza zamieszczania na materiałach stanowiących przedmiot zamówienia jakichkolwiek oznaczeń mających charakter reklam.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną