Dostawa mebli biurowych dla Policyjnej Izby Dziecka oraz Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8412743 , fax. 61 8412744
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8412743, fax. 61 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych dla Policyjnej Izby Dziecka oraz Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1.1 część nr 1 – dostawa mebli biurowych dla Policyjnej Izby Dziecka, 1.2 część nr 2 – dostawa mebli biurowych dla Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1. do SIWZ (dot. części nr 1) oraz załącznik nr 1.2 do SIWZ (dot. części nr 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną