Dostawa mięsa

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Numer zadania: 1) Mięso wołowe i końskie chude z kością 1590 kg 2) Mięso wołowe i końskie chude bez kości 5800 kg 3) Serca końskie 1300 kg 4) Króliki całe z sierścią 60 szt. 5) Króliki oskórowane, bez jelit, z podrobami 850 szt. 6) Kury 1800 kg 7) Przepiórki 4010 szt. 8) Nutrie skórowane 7100 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną