Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie centrali telefonicznej oraz demontaż starej centrali w budynku Szpitala

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-535 Poznań, Polna
 • Telefon/fax: tel. 618 419 294 , fax. 618 419 620
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Polna 33
  60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 419 294, fax. 618 419 620
  REGON: 28884000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gpsk.am.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie centrali telefonicznej oraz demontaż starej centrali w budynku Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie centrali telefonicznej oraz demontaż starej centrali w budynku w Budynku Technicznym Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu ul. Polna 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32550000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną