Dostawa odczynników na rok 2019

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-705 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 85 44 890 , fax. 61 85 44 834
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
  ul. Zygmunta Noskowskiego 23
  61-705 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 85 44 890, fax. 61 85 44 834
  REGON: 29406500000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników na rok 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku odczynników dla laboratoriów WSSE w Poznaniu z podziałem na 2 części (w przewidywanych ilościach określonych w załącznikach od 2.1 do 2.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych materiałów na koszt wykonawcy oraz odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po zużytych odczynnikach na koszt wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich, związanych ze zwrotem opakowań do siedziby wykonawcy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną