Dostawa oleju silnikowego

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11
  61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
  REGON: 30214486300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.odpady.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju silnikowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Zamawiającego. oleju silnikowego do silników spalinowych zasilanych biogazem , wykonanie badań przepracowanego oleju silnikowego oraz badania boroskopowe silników spalinowych napędzanych biogazem 1) Zamawiający planuje łączny zakup oleju silnikowego do silników spalinowych zasilanych biogazem w ilości 32514 litrów na potrzeby Zamawiającego przy czym : a) do 22950 litrów oleju silnikowego na Składowisko Odpadów m. Poznania, ul Meteorytowa 1 ,62-002 Suchy Las b) do 9564 litrów oleju silnikowego na Instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych ul Meteorytowa 3, 61-680 Poznań 2) Termin sprzedaży oraz ilość dostawy określana będzie każdorazowo przez Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo. Jednorazowa dostawa wykonywana będzie w ilości nie mniejszej aniżeli 416 litrów, w opakowaniu po 208 litrów, uzależniona od potrzeb Zamawiającego. 3) Zamawiający planuje wykonanie w czasie obowiązywania umowy łącznie do 48 badań boroskopowych silników zasilanych biogazem, przy czym: a) do 24 badań boroskopowych silników zasilanych biogazem znajdujących się na terenie Składowiska Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 b) do 24 badań boroskopowych silników zasilanych biogazem znajdujących się na terenie Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych w Poznaniu ul. Meteorytowa 3 4) Zamawiający planuje wykonanie do 144 badań (analiz) przepracowanego oleju silnikowego, przy czym: a) do 72 analiz przepracowanego oleju silnikowego na potrzeby Składowiska Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1, b) do 72 analiz przepracowanego oleju silnikowego na potrzeby Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych w Poznaniu ul. Meteorytowa 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną