Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuppoznan.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (tzn., że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część albo na wszystkie części): Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego: a) komputery wraz z oprogramowaniem – 72 szt. b)drukarki laserowe mono – 10 szt. c) kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. d) drukarka laserowa kolorowa – 1 szt. e) ups – 1 szt. f) skanery – 4 szt. Część 2: Usługi serwisowe a) usługa serwisu pogwarancyjnego producenta sprzętu - HPE 1 year post warranty Foundation Care Next business day DL360p Gen8 Service dwóch serwerów HP DL360p Generacja 8, nr seryjne CZ3332KV9Y i CZ3332KVA1 na okres 1 roku począwszy od dnia 21.11.2019 r. b)usługa serwisu producenckiego na okres 3 lat: - CON-SNT-2901SEC dla routera CISCO C2901-VSEC/K9 – 3 szt. - CON-SNT-2921 dla routera CISCO C2921-VSEC/K9 – 1 szt. - CON-SNT-2951 dla routera CISCO C2951-VSEC/K9 – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną