Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 61 8689347; 0601 851941 , fax. 61 8684531, 61 661 93 60
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8689347; 0601 851941, fax. 61 8684531, 61 661 93 60
  REGON: 00009297600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego - aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych przeznaczonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki weterynaryjnej w kierunku choroby Afrykańskiego Pomoru Świń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną