dostawa sprzętu laboratoryjnego i drukarki 3D dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu: „INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”, nr POWR.03.02.00-00-I023/17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu laboratoryjnego i drukarki 3D dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu: „INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”, nr POWR.03.02.00-00-I023/17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa sprzętu laboratoryjnego i drukarki 3D dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu: „INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”, nr POWR.03.02.00-00-I023/17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: Część 1: Przepływomierz objętościowy do gazów – 1 szt. Część 2: Pompa dwustrzykawkowa infuzyjna – 1 szt., pompa jednostrzykawkowa infuzyjna – 1 szt. Część 3: Powlekacz obrotowy z akcesoriami/spin coater – 1 szt. Część 4: Drukarka 3D wraz z oprogramowaniem – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną