Dostawa układów oddechowych, zestawów do nebulizacji, filtrów bakteryjno-wirusowych, klipsów na nos, naczyń jednorazowych do maceratora, drenów balonowych, pojemników na ostre odpady medyczne, papierów do aparatów medycznych i odzieży jednorazowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 22/19

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48618491375 , fax. +48618491562
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618491375, fax. +48618491562
  REGON: 00028886300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa układów oddechowych, zestawów do nebulizacji, filtrów bakteryjno-wirusowych, klipsów na nos, naczyń jednorazowych do maceratora, drenów balonowych, pojemników na ostre odpady medyczne, papierów do aparatów medycznych i odzieży jednorazowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 22/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa układów oddechowych, zestawów do nebulizacji, filtrów bakteryjno-wirusowych, klipsów na nos, naczyń jednorazowych do maceratora, drenów balonowych, pojemników na ostre odpady medyczne, papierów do aparatów medycznych i odzieży jednorazowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiących jej integralną część).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną