Dostawa urządzenia do wyszczuplania i ujędrniania ciała oraz odmładzania skóry twarzy dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Termy Maltańskie Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Termy Maltańskie Sp. z o. o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-028 Poznań, Termalna
 • Telefon/fax: tel. 61 222 61 01 , fax. 61 222 61 57
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Termy Maltańskie Sp. z o. o.
  Termalna 1
  61-028 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 222 61 01, fax. 61 222 61 57
  REGON: 63435575500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.termymaltanskie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do wyszczuplania i ujędrniania ciała oraz odmładzania skóry twarzy dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest urządzenie medyczne o połączonej technologii fal radiowych i ultradźwięków do zabiegów modelowania ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, a także odmładzania twarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną