Dostawa usług serwisowych i na oprogramowanie - 3 Części.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa usług serwisowych i na oprogramowanie - 3 Części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa usług serwisowych i na oprogramowanie dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na trzy następujące części: 1) Część 1 – Serwis producenta na urządzenia sieciowe, 2) Część 2 – Software Assurance na oprogramowanie, 3) Część 3 – Serwis na urządzenia sieciowe. 2. Dostawy zostaną przeprowadzone w okresie od 7 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a ich faktyczny czas zależny będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną