Dostawa wody mineralnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wody mineralnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra oraz 0,5 litra dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego. Poprzez „dostawę” należy rozumieć transport na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części: 1) Część nr 1– dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra oraz w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 0,5 litra do następujących jednostek: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Urząd Skarbowy w Gnieźnie, Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp., Urząd Skarbowy w Międzychodzie, Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald, Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, Urząd Skarbowy Poznań-Wilda, Urząd Skarbowy w Szamotułach, Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp., Urząd Skarbowy w Obornikach, Pierwszy Wlkp. Urząd Skarbowy w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu oraz Delegatura w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu, Oddział Celny w Poznaniu, Oddział Celny „MTP” w Poznaniu, Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica, Oddział Celny w Gądkach, Oddział Celny w Nowym Tomyślu; 2) Część nr 2 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu (oddział w Koninie), Urząd Skarbowy w Kole, Urząd Skarbowy w Koninie, Urząd Skarbowy w Słupcy, Urząd Skarbowy we Wrześni, Oddział Celny w Koninie, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Koninie; 3) Część nr 3 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Urząd Skarbowy w Jarocinie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, Urząd Skarbowy w Kępnie, Urząd Skarbowy w Krotoszynie, Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie, Urząd Skarbowy w Turku, Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Kaliszu, Odział Celny w Kaliszu, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy Kalisz, 4) Część nr 4 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Urząd Skarbowy w Gostyniu, Urząd Skarbowy w Kościanie, Urząd Skarbowy w Lesznie, Urząd Skarbowy w Rawiczu, Urząd Skarbowy w Śremie, Urząd Skarbowy w Pleszewie, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Lesznie, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy Leszno; 5) Część nr 5 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Urząd Skarbowy w Czarnkowie, Urząd Skarbowy w Pile, Urząd Skarbowy w Wągrowcu, Urząd Skarbowy w Wolsztynie, Urząd Skarbowy w Złotowie, Urząd Skarbowy w Chodzieży, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Pile. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: 1) Dla części nr 1 zamówienia – załącznik nr 2.1.; 2) Dla części nr 2-5 zamówienia – załącznik nr 2.2. 4. Rozdzielnik ilościowy wody będącej przedmiotem zamówienia dla poszczególnych lokalizacji w danej części zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc dostaw został określony w załącznikach nr 3.1.-3.5. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną