Dostawy żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020.

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8585-485 , fax. 61 8585-481
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych
  ul. Hejmowskiego 1
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8585-485, fax. 61 8585-481
  REGON: 27748600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursaart.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa artykułów żywnościowych dla Zamawiającego w roku szkolnym 2019/2020, który to przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące zadania: a) Zadanie nr 1 – dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. b) Zadanie nr 2 – dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów przetworzonych. c) Zadanie nr 3 – dostawa produktów mleczarskich. d) Zadanie nr 4 – dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich. e) Zadanie nr 5 – dostawa ryb przetworzonych i konserwowych. f) Zadanie nr 6 – dostawa olejów, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych oraz różnych produktów spożywczych. g) Zadanie nr 7 – dostawa jaj. h) Zadanie nr 8 – dostawa warzyw i owoców świeżych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną