Dostosowanie pomieszczeń do systemu Dunaj w budynku nr 1 Ruchocinek, adaptacja pomieszczeń budynku technicznego na kancelarię kryptograficzną – zadanie nr 55029. Budowa płaszczyzny betonowej do posadowienia przystawki antenowej RA-83 – zadanie nr 55064. Modernizacja ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową kompleksu technicznego – zadanie nr 55065

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 618 573 323 , fax. 061 8572727, 8572489
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
  ul. Kościuszki
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 573 323, fax. 061 8572727, 8572489
  REGON: 63015300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzipoznan.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń do systemu Dunaj w budynku nr 1 Ruchocinek, adaptacja pomieszczeń budynku technicznego na kancelarię kryptograficzną – zadanie nr 55029. Budowa płaszczyzny betonowej do posadowienia przystawki antenowej RA-83 – zadanie nr 55064. Modernizacja ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową kompleksu technicznego – zadanie nr 55065
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie pomieszczeń do systemu Dunaj w budynku nr 1 Ruchocinek, adaptacja pomieszczeń budynku technicznego na kancelarię kryptograficzną – zadanie nr 55029. Budowa płaszczyzny betonowej do posadowienia przystawki antenowej RA-83 – zadanie nr 55064. Modernizacja ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową kompleksu technicznego – zadanie nr 55065
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną