Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem” do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem"
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 823 58 41, , fax. 61 823 58 41
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem"
  Os. Jana III Sobieskiego 109
  60-688 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 823 58 41, , fax. 61 823 58 41
  REGON: 63417586900030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkolazawszerazem.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: niepubliczna szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem” do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZP/271-1/19 Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem” do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. Zgodnie z opracowaniem przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przywóz na trasie dom ucznia - szkoła i następnie odwoź na trasie szkoła - dom ucznia) wyniesie około 27 osób, a łączna dzienna ilość kilometrów (w obie strony) wyniesie ok. 272, dni dowozu będzie 186 i te dane należy uwzględnić przy opracowaniu ceny usługi. Łączna ilość kilometrów wyniesie (przybliżone maksymalne zapotrzebowanie) 51 688 km (182 dni x 284 km) przez okres wykonywania usługi. Opiekunów zatrudni Wykonawca. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekuje. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe opiekun może siedzieć obok kierowcy. Jeden opiekun przypada na siedmiu uczniów. Opiekunami muszą być osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz posiadające kurs z zakresu opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu. Dzienna ilość pracy 1 opiekuna wynosi 4 h. Ilość opiekunów niezbędnych do realizacji usługi: 2. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i oddać w ręce nauczyciela świetlicy, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od nauczyciela świetlicy. Zmawiający przewiduje, że do obsługi przewozu dzieci niezbędnych będzie 1 opiekun i taką właśnie ilość opiekunów należy przyjąć do wyceny przedmiotowej usługi. Łączna ilość godzin pracy opiekunów wyniesie (maksymalne przybliżone zapotrzebowanie) 1 488 godzin (182 dni x 8 h) przez okres wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienie transportu w przypadku wyjazdów na zajęcia pozalekcyjne lub terenowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60115000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną