Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Szkoła Podstawa nr 78 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawa nr 78
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-175 Poznań, Żonkilowa
 • Telefon/fax: tel. 61 867 79 16, , fax. 61 867 79 16 wew. 246
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawa nr 78
  Żonkilowa 34
  60-175 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 867 79 16, , fax. 61 867 79 16 wew. 246
  REGON: 63025173400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. Zgodnie z opracowanym przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przywóz na trasie dom ucznia - szkoła i następnie odwożenie na trasie szkoła - dom ucznia) wyniesie około 8 osób. Łączna maksymalna ilość kilometrów wyniesie 7 128 km przez okres wykonywania usługi. Ilość dni świadczenia usługi: 108 dni. Dzienna przybliżona maksymalne ilość kilometrów: 66 km. Średnia ilość kilometrów przypadająca na jedno dziecko to 8,25 km (66 km/8 osób). Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i oddać w ręce nauczyciela świetlicy, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od nauczyciela świetlicy. Zmawiający przewiduje, że do obsługi przewozu dzieci niezbędnych będzie 1 opiekun i taką właśnie ilość opiekunów należy przyjąć do wyceny przedmiotowej usługi. W samochodzie jest zawsze jeden opiekun i jeden kierowca – nie wolno łączyć funkcji kierowy i opiekuna. Łączna ilość godzin pracy opiekunów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 864 godzin (1 osoba x 108 dni x 8 godziny) przez okres wykonywania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60115000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną