Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-245 Poznań, os. Rusa
 • Telefon/fax: tel. 618 779 612 , fax. 618 779 451
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
  os. Rusa 56
  61-245 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 779 612, fax. 618 779 451
  REGON: 88318130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów po skończonych zajęciach szkolnych do domu – część nr 1. Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 53 na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu – część nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60115000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną