Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 w Cannes, Francja

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 w Cannes, Francja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej: 1) wykonanie i dostawa zabudowy stoiska targowego Miasta Poznania o powierzchni 58 m2 wraz z wyposażeniem, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego, 2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 3 odrębnych projektów graficznych stoiska targowego (odrębnych koncepcji rozplanowania, kolorystyki i zabudowy) wraz z opisem, które muszą uwzględniać identyfikację wizualną Miasta Poznania, w tym, w szczególności kolorystykę oraz zawierać logotyp Miasta Poznania, logotyp Metropolii Poznań, logotyp Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji oraz logotypy sześciu Partnerów stoiska. 3) Projekty stoiska muszą być złożone w wersji papierowej w formacie wydruku kolorowego A4 oraz wersji elektronicznej na płycie CD w pliku podglądowym formacie .pdf. 4) W projekcie stoiska musi być uwzględnione: a) miejsca do rozmów, w tym, duży stół lub kombinacja 2 stołów prostokątnych o wysokości min. 80 cm lub wyższy, który pomieści co najmniej 10 osób. Ponadto inne miejsca do siedzenia dla prowadzenia rozmów. b) co najmniej 2 ekrany LED płasko ekranowe o wymiarach nie mniejszych niż 36” (urządzenia dostarcza Wykonawca) c) interaktywny stół z ekranem dotykowym (szacowany rozmiar: 117x72x11cm – urządzenie jest własnością Zamawiającego). Ekran umieszczony pod kątem od 30 do 45 stopni. d) umeblowanie stoiska musi uwzględniać szybką reorganizację stoiska związaną z organizacją Koktajlu podczas którego odbędzie się prezentacja. e) nagłośnienie do obsługi prezentacji multimedialnej podczas Koktajlu (jeden głośnik i jeden mikrofon- mobilne). Ponadto w projekcie należy uwzględnić ladę informacyjną dla 2 osób z szafkami zamykanymi na klucz, miejsce na materiały promocyjne Miasta oraz firm-partnerów, minimum trzy (3) stojaki na materiały promocyjne dla partnerów, żywe doniczkowe rośliny zielone oraz zaplecze kuchenno-magazynowe i bar. 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania wysokiej jakości materiałów, posiadających odpowiednie atesty obowiązujące w całej Unii Europejskiej oraz spełniających wymogi techniczne określone przez targi MIPIM. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zabezpieczonej i opakowanej zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 7) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji na stoisku Miasta Poznania Koktajlu zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do umowy dla ok. 80 osób dnia 13 marca 2019 r., mającego trwać ok., 1,5 godziny. Dokładna godzina Koktajlu zostanie podana do 2 tygodni przed rozpoczęciem Targów. 8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, ustawienie mebli oraz wyposażenie stoiska wystawienniczego w elementy wskazane. Wykonawca zaopatrzy stoisko w odpowiednią liczbę gniazdek elektrycznych w tym: gniazdko na ekran multimedialny; gniazdko z listwą-przedłużaczem dla 3-5 wtyczek - w ladzie informacyjnej zamykanej na klucz; w barze - poza gniazdkami niezbędnymi do prawidłowej obsługi baru. 9) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia podłogi (panele) oraz zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 10) Wykonawca zobowiązany jest do demontażu stoiska oraz usunięcia ze stoiska wszelkich dostarczonych przez Wykonawcę rzeczy niezwłocznie po zakończeniu imprezy targowej (nie później niż następnego dnia po zakończeniu imprezy targowej). 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia zaplecza kuchenno-magazynowego zgodnie z treścią Załącznika 2 do Umowy. 12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska, zgodnie z treścią Załącznika 3 do Umowy. 13) Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia kuchni i baru w produkty spożywcze, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Umowy. 14) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej w czasie eksploatacji stoiska. 15) Wykonawca zobowiązany jest do transportu materiałów promocyjnych Zamawiającego (w szczególności: stołu interaktywnego w skrzyni transportowej o wymiarach 125x90x32 cm), ulotek promocyjnych Miasta i partnerów oraz gadżetów promocyjnych (około 5 kartonów) z siedziby Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania mieszczącego się przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu na teren targów w Cannes w ustalonym terminie przed rozpoczęciem targów MIPIM 2019 oraz po zakończeniu targów do dostarczenia wszystkich pozostałych (niewydanych) materiałów z powrotem do siedziby Miasta Poznania w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu targów. 16) Zamawiający poinformuje Organizatorów Targów MIPIM o wyborze Wykonawcy. 17) Użyte do realizacji zlecenia elementy zabudowy i wyposażenia po zakończeniu imprezy targowej pozostają własnością Wykonawcy. 18) Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę własność egzemplarzy oryginałów utworów oraz oświadcza, iż przenosi bezpłatnie na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do tych utworów, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, a także, również bezpłatnie, autorskie prawa zależne i wyraża, także bezpłatnie, zgodę na niewykonywanie nadzoru autorskiego nad autorskimi prawami osobistymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną