Kompleksowe ubezpieczenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-163 Poznań, ul. Sieradzka
 • Telefon/fax: tel. 618 685 272 , fax. 618 685 660
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Sieradzka 29
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 685 272, fax. 618 685 660
  REGON: 63966021000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Część 1 - Ubezpieczenia majątkowe obejmuje: - ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia ; - ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych ; - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ; - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ; - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka ; - ubezpieczenia stacji meteorologicznych. Część 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują: - ubezpieczenia OC, - ubezpieczenia AC ; - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów ; - ubezpieczenia Assistance ; - ubezpieczenie maszyn rolniczych nie podlegających rejestracji. Część 3 - Odpowiedzialność cywilna obejmuje: - odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną