Łącza internetowe dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych funkcjonalnych

Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 62 83 004 , fax. 61 62 83 035
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu
  ul. Hejmowskiego 2
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 62 83 004, fax. 61 62 83 035
  REGON: 32385500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Łącza internetowe dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych funkcjonalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy Internetu dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych funkcjonalnych (19 lokalizacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72411000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną