Modernizacja 7 kojców dla psów służbowych

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8412743 , fax. 61 8412744
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8412743, fax. 61 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja 7 kojców dla psów służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 7 kojców dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie Ogniwa przewodników Psów Służbowych komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonego przy ul. Taborowej 22. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe; 2) wykonanie nowych betonowych posadzek w kojcach; 3) wykonanie nowych tynków na ścianach kojców; 4) wykonanie powłoki z żywicy epoksydowej na ścianach kojców; 5) malowanie sufitów kojców; 6) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej; 7) wymiana krat z furtką wejściowych do kojców i uchwytem na miski; 8) dostawa 7 nowych bud dla psów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną