Modernizacja boiska do piłki ręcznej na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zebrzuskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zebrzuskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-304 Poznań, ul. Ściegiennego
 • Telefon/fax: tel. 618 673 416 , fax. 618 673 416
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zebrzuskich
  ul. Ściegiennego 134
  60-304 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 673 416, fax. 618 673 416
  REGON: 25408300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska do piłki ręcznej na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska do piłki ręcznej na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, b) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną