Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 im.Gen.St.Taczaka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 62 im.Gen.St.Taczaka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-476 Poznań, ul. Druskiennicka
 • Telefon/fax: tel. 061 822 11 81 , fax. 061 822 14 11
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 62 im.Gen.St.Taczaka
  ul. Druskiennicka 32
  60-476 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 822 11 81, fax. 061 822 14 11
  REGON: 24326300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, b) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną