Modernizacja placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-245 Poznań, os. Rusa
 • Telefon/fax: tel. 618 779 612 , fax. 618 779 451
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
  os. Rusa 56
  61-245 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 779 612, fax. 618 779 451
  REGON: 88318130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizację placu gier i zabaw, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej i modernizację boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części. Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu gier i zabaw budynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.1 do specyfikacji. Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów i instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.2 do specyfikacji. Część nr 3: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.3 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną