Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa katalogu pt. Wielkopolskie Kluby Fotograficzne na początku XXI w.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa
 • Telefon/fax: tel. 061 6640850, 6640856 , fax. 616 627 366
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
  ul. Bolesława Prusa 3
  60-819 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6640850, 6640856, fax. 616 627 366
  REGON: 63966534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa katalogu pt. Wielkopolskie Kluby Fotograficzne na początku XXI w.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na naświetlaniu płyt CTP, druku i oprawie katalogu pt. Wielkopolskie Kluby Fotograficzne na początku XXI w. Opis przedmiotu zamówienia: 1) format 210x297 mm 2) wnętrze 448 str Sora matt plus 115 vol 1,25 3) druk 4+4 UV LED 4) oklejka kreda matt 135 g ,druk 4+0 5) folia matt 1+0 + UV wybiórczo 6) wyklejka sora matt plus 135 g druk 4+4 7) oprawa twarda szyta 8) nakład 600 egz. 9) Pakowanie książek: pojedyncze egzemplarze pakowane w opakowania zbiorcze po 10 sztuk – umożliwiające bezpieczny transport oraz magazynowanie 10) książka z numerem ISBN. 11) termin realizacji zamówienia: 21 dni od przekazania kompletu materiałów. Nie później niż 31 grudnia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79821000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną