Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych (obsług okresowych wynikających z przebiegu lub czasookresu użytkowania pojazdów) oraz napraw awaryjnych wojskowych pojazdów mechanicznych, użytkowanych przez jednostki wojskowe z rejonu odpowiedzialności 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poprzez składanie ofert na poszczególne zadania. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania liczba zadań 3: Zadanie nr 1 Wykonywanie obsług okresowych i napraw awaryjnych pojazdów o DMC do 3500 kg; Zadanie nr 2 Wykonywanie obsług okresowych i napraw awaryjnych pojazdów o DMC powyżej 3500 kg; Zadanie nr 3 Wykonywanie obsług okresowych i napraw awaryjnych ciągników siodłowych marki Iveco z naczepami niskopodwoziowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną