„Opracowanie dokumentacji technicznej na remont 9 szt. Przepustów wałowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny – Nadzór Wodny Wieruszów”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont 9 szt. Przepustów wałowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny – Nadzór Wodny Wieruszów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) nazwa zamówienia i lokalizacja „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont 9 szt. przepustów wałowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny - Nadzór Wodny w Wieruszowie” wał lewy : wał prawy : - przepust wałowy nr 2 , km 119+180 - przepust wałowy nr 13 , km 119+890 - przepust wałowy nr 12 , km 119+825 - przepust wałowy nr 7 , km 123+135 - przepust wałowy nr 3 , km 120+525 - przepust wałowy nr 8 , km 124+295 - przepust wałowy nr 6 , km 122+350 - przepust wałowy nr 14 , km 126+125 - przepust wałowy nr 9 , km 125 +640 ” . Miejscowość: Kuźnica Bobrowska , Bobrowniki , Skrzynki , Dębicze , Brzeziny Gmina: Grabów nad Prosną , Galewice Powiat: ostrzeszowski , wieruszowski Województwo: wielkopolskie, łódzkie b) przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na remont 9 szt. przepustów wałowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny – na wale lewym : przepust wałowy nr 2 w km 119+180, przepust wałowy nr 12 w km 119+825 , przepust wałowy nr 3 w km 120+525 , przepust wałowy nr 6 w km 122+350 , przepust wałowy nr 9 w km 125 +640 , oraz na wale prawym : przepust wałowy nr 13 w km 119+890 , przepust wałowy nr 7 w km 123+135 , przepust wałowy nr 8 w km 124+295 , przepust wałowy nr 14 w km 126+125 położonych na terenie miejscowości ; Kuźnica Bobrowska , Bobrowniki , Skrzynki , Dębicze , Brzeziny , gmina : Grabów nad Prosną , Galewice , powiat : ostrzeszowski , wieruszowski , województwo wielkopolskie , łódzkie . Opracowanie powinno obejmować : - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót , - Dokumentację techniczną , - przedmiar robót oraz Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną