Organizacja i przeprowadzenie kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuppoznan.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020. 2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia: Część 1: 30-sekundowy spot reklamowy emitowany przez 2 miesiące na 10 ekranach LCD w autobusach komunikacji miejskiej w Pile, Część 2: 30-sekundowy spot reklamowy emitowany przez 2 miesiące na 10 ekranach LCD w autobusach komunikacji miejskiej w Koninie, Część 3: ekspozycja przez 2 miesiące plakatów reklamowych zamieszczonych w 75 ramkach A3 wewnątrz autobusów komunikacji miejskiej w Koninie, Część 4: ekspozycja przez 1 miesiąc plakatów reklamowych w 5 gablotach reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej w Koninie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną