Organizacja wyjazdu studyjnego dla rolników i doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-163 Poznań, ul. Sieradzka
 • Telefon/fax: tel. 618 685 272 , fax. 618 685 660
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Sieradzka 29
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 685 272, fax. 618 685 660
  REGON: 63966021000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wyjazdu studyjnego dla rolników i doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja zagranicznego 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Rumunii „Zwiększenie gamy i przetwórstwo produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki” dla 25 osób w okresie od 10 kwietnia 2019 roku do 14 kwietnia 2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną