Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego, w systemie zaprojektuj i wybuduj pt. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-716 Poznań, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 61 65 54 650 , fax. 61 65 54 652
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
  ul. Kościuszki 95
  61-716 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 65 54 650, fax. 61 65 54 652
  REGON: 63049902600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego, w systemie zaprojektuj i wybuduj pt. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego, w systemie zaprojektuj i wybuduj pt. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną